Republic Act 9700 - Comprehensive
Agrarian Reform Program Extension

Naipasa noong: August 7, 2009

Sa panukalang ito, mas mahaba na ang deadline para sa pagbibigay ng lupa at collateral-free credit sa mga magsasaka.