Malaking kaluwagan ito upang matugunan ang mga pangangailangan ng ating mga nakatatanda pagdating sa pagkain at gamot, lalo pa’t patuloy na nararanasan ang epekto ng pandemya sa ekonomiya. Yan mismo ang layunin ng inihain kong resolusyon, na hindi maantala ang benepisyo ng ating mga lolo at lola dahil kada araw o buwan na madelay ito ay kalusugan at buhay na ang nakataya.