Magandang balita na tayo ay pinakinggan sa panawagan nating gawing kada tatlong buwan na ang pagbibigay ng pension sa ating mga indigent senior citizens.